Reset i Uddevalla AB är på väg att avvecklas och har inte någon aktiv verksamhet.